Truong Thuy Moc
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 

https://myblog.de/truongthuymoc

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Sự may mằn trong đời sống,ta có thể tạo đượ

Đời sống th́ đầy chướng ngại ,khổ đau,buồn nhiều hơn vui,thất bại nhiều hơn thành công,nước mắt nhiều hơn tiếng cười.Làm người th́ ai cũng trăi qua những kinh nghiệm đó.Nhưng đối với tôi,người chuyên nghiên cứu Phong Thủy ,ngũ hành,tướng số,xem chỉ tay...tôi vẫn thấyc̣n một khoăng trống tự do mà định mệnh nhường lại cho kiếp nhân sinh để biến đổi đời sống của ḿnh dể chịu hơn ,may mắn đến với ḿnh nhiều hơn,bênh tật đến với ḿnh ít hơn,làm ăn thành công hơn....nếu ta biết sống theo dúng Phong thủy,ngũ hành.....ví dụ như:một người mạng Mộc mà bàn tay người người đó hành Hỏa,th́ chắc chắn người đó không bao giờ giàu có nổi,tiền vào một ở cửa trước thi ra mười ở cửa sau,v́ theo ngũ hành Mộc nuôi Hỏa,cái thân mà nuôi cái tay th́ làm sao mà khá nổí ! Một người có bàn tay hành Thủy,mà mạng của ḿnh thuộc về hành Kim th́ cuộc đời cũng lận đận ,nổi trôi ba ch́m bảy nổi,tiền kiếm được đỏ con mắt,nhung mà tiền ra như nươc chảy trên nguồn,tại v́ Kim th́ sinh Mộc,thân mạng mà nuôi tay thí làm sao khá nổi ! Bàn tay có năm ngón,có ngón dài ngón ngắn,năm ngón tay tượng trưng cho ngũ hành,phát xuất từ năm g̣ của ḷng bàn tay:Mộc tinh,hỏa tinh,thổ tinh,kim tinh,thủy tinh-mộc th́ sinh hỏa,hỏa th́ sinh thổ,th ổth́ sinh kim,kim th́ sinh thủy,thủy th́ sinh mộc,mộc lại sinh hỏa vá cứ như thế mà xoay chuyển măi không ngừng.Qua phong thủy,ngũ hành,tướng mệnh,màu sắc,phương hướng,con số mổi người thích hợp khác nhau,ta sống trái ngược lại th́ gặp đủ khổ nạn của cuộc đời.Hăy sống đúng phong thủy,ngũ hành thi chắc chắn cuộc dời bạn sẽ khá hơn.......chắc chắn như vậy,điều đó đúng như một với một là hai.Vấn đề quan trọng ở chổ làm thế nào để sống đúng phong thủy ,ngũ hành,vá làm sao có những biện pháp thích ứng ,hợp với phong thủy để đối trị lại,khi ta lâm vào những hoàn cảnh trớ trêu,khổ nạn chẵng đặng đừng ?Tôi là người có khả năng trả lời một phần nào về những vấn nạn mang tính nhân sinh nầy. TTM.
27.3.08 00:02
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung