Truong Thuy Moc
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 

https://myblog.de/truongthuymoc

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
SỐNG đúng với Hành của mình

SỐNG đúng với Hành của mình là điều kiện ắt có và đủ có môt đời sống hài hòa,dể chịu và nhiều may mắn.

 

Thế giới mà chúng ta đang sống bao gồm trong năm thể loại vật chất:Thổ tức là Đất,kế đó là Kim,tức là những chất cứng như sắt,thép....,tiếp theo là Thủy ,noi chung là những chất lỏng,sau Thủy là Mộc,tức là cây cối,... và cuối cùng là Hỏa,túc là lửa,hay những gì phát ra ánh sáng,Hỏa sinh ra Thổ.Cái vòng tròn sinh sinh hóa hóa nầy,biến chuyển không bao giờ đứt đoạn cả,là  người sống trong giải ngân hà nầy,chúng ta chịu ảnh hưởng hoàn toàn cái vòng sinh sinh hóa hóa của ngũ hành nầy.Ai sống đúng theo luật âm dương ngũ hành của trời đất,thì người đó hưởng được phước lộc trời cho,cuộc đời lúc nào cũng hanh thông thư thả,khó khăn trở ngại có đến thì cũng vượt qua dễ dàng.Còn những người không biết hay biết mà ngang bướng làm càn,hay hiểu luật nhân quả một cách cạn cợt rồi áp đặt lên lối sống của mình và người khác.Nhân quả là điều không ai chối cải cá ! Gieo nhân nào thì gặt quả đó,trong kinh phật đã nói rõ ràng,nhưng biết sống theo luật âm dương ngũ hành làm người ta thích nghi với luật nhân quả dể chịu hơn.

Ta sống có nghĩa là ta sống bây giờ và hôm nay,quá khứ hay nhân dã qua rồi,ta không thể níu kéo,hay sữa đổi lại được,hãy an trú trong hiện tại,quá khứ thì đã qua rồi,còn tương lai thì chưa tới,cái quyết định là hiện tại,hiện tại ta đang bị bao trùm bởi âm dương ngũ hành,bởi những luồng sinh khí và tà khí nhiều muôn kể đang luôn chuyển tám phương mười hướng trong trời đất.Sống hợp với luật âm dương ngũ hành là dã làm cho ta thích ứng với luật nhân quả hơn,làm cho nhân quả có một bộ mặt nhân bản hơn.

                  Trường thủy mộc

 

Kỳ tới:Làm sao để biết bàn tay của mình thuộc hành gì ?

Ví dụ bạn sinh năm 1972,thuộc hành Mộc –Tang đố mộc(gổ cây dâu),nếu bàn tay bạn thuộc hành kim,thì tôi có thể nói là số bạn luôn luôn nghèo khó,làm gì hư đó và có khuynh hướng tự tử,tại vì kim khắc mộc,ngược lại bạn cũng sinh năm 1972,nhưng bàn tay bạn thuộc về hành thủy,theo luật ngũ hành thì thủy dưỡng mộc,cuộc đời bạn sẽ lên như diều gặp gió,cả cuộc đời bạn vinh hiển,từ tay không mà thành dại phú.Bơi vậy đừng có ngạc nhiên cùng một tuổi mà có người là tổng thống,có người là ăn mày !

         -Và các phương pháp trấn yểm trên bàn tay của mình,khi ta có một bàn tay tương khắc với bản mệnh của mình.

   

      Nếu có gì thắc mắcvề phong thủy ,ngũ hành, âm dương...xin liên lạc:

 Email:truongthuymoc@yahoo.de

28.3.08 19:59
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung